llBảng Giá Mercedes Đà Nẵng

MERCEDES-BENZ C-CLASS


MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz C200 1,499,000,000
Mercedes-Benz C250 Exclusive 1,709,000,000
Mercedes-Benz C300 AMG 1,929,000,000

MERCEDES-BENZ E-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz E 200 2,130,000,000
Mercedes-Benz E 200 Sport 2,317,000,000
Mercedes-Benz E 300 AMG 2,920,000,000

MERCEDES-BENZ S-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz S 450 L 4,299,000,000
Mercedes-Benz S 450 L Luxury 4,969,000,000
Mercedes-MayBach S 450 4Matic 7,469,000,000
Mercedes-MayBach S 560 4Matic 11,099,000,000
Mercedes-MayBach S 650 14,899,000,000

MERCEDES-BENZ E-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz E200 2,099,000,000
Mercedes-Benz E250 2,479,000,000
Mercedes-Benz E300 2,769,000,000
Mercedes-Benz E200 Coupe 2,639,000,000
Mercedes-Benz E300 Coupe 3,099,000,000

MERCEDES-BENZ S-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz V250 AMG 3,129,000,000
Mercedes-Benz V250 Luxury 2,579,000,000

MERCEDES-BENZ G-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz G63 10,829,000,000

MERCEDES-BENZ CLA-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz CLA 250 1,869,000,000
Mercedes-Benz CLA 250 4Matic 1,949,000,000

MERCEDES-BENZ GLA-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz GLA 200 1,619,000,000
Mercedes-Benz GLA 250 4Matic 1,859,000,000
Mercedes-Benz GLE 45 4Matic 2,399,000,000

MERCEDES-BENZ GLC-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz GLC 200 1,699,000,000
Mercedes-Benz GLC 250 4Matic 1,989,000,000
Mercedes-Benz GLC 300 2,289,000,000
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe 2,949,000,000
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic CBU 2,559,000,000

MERCEDES-BENZ GLE-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe 4,129,000,000
Mercedes-Benz GLE 450 4Matic Coupe 4,369,000,000
Mercedes-Benz GLE 43 AMG Coupe 4,559,000,000