Bảng Giá Xe Mercedes

Bảng giá xe Mercedes tháng 08 mới nhất tại Việt Nam

Bảng báo giá xe mercedes bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng VAT ( Không bao gồm Lệ phí trước bạ và các khoản phí đăng kí xe khác ). Quý khách vui lòng liên hệ Trực tiếp để có giá và khuyến mại tốt nhất của từng sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm Model Giá Trả góp Mercedes 

img

A 200                  1.339 Tỷ                   Trả góp từ 20tr/tháng - Trả trước 480tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%             

img
 A 250  1.699 Tỷ Trả góp từ 25tr/tháng - Trả trước 600tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   

img
 A 45  2.249 Tỷ Trả góp từ 28tr/tháng - Trả trước 720tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   
 img
 C200  1.479 Tỷ Trả góp từ 20tr/tháng - Trả trước 480tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   
 img
 C250 Exclusive  1.679 Tỷ Trả góp từ 24tr/tháng - Trả trước 600tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   
 img
 C300 AMG  1.849 Tỷ Trả góp từ 30tr/tháng - Trả trước 700tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   
 img
 C300 Coupe  2.699 Tỷ Trả góp từ 45tr/tháng - Trả trước 800tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   
 img
 CLA 200  1.489 Tỷ Trả góp từ 25tr/tháng - Trả trước 600tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   
 img
 CLA 250 4Matic  1.819 Tỷ   Trả góp từ 30tr/tháng - Trả trước 700tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   
 img
 CLA 45 AMG  2.279 Tỷ    Trả góp từ 40tr/tháng - Trả trước 800tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%   
 img
 E200  1.999 Tỷ   Trả góp từ 30tr/tháng - Trả trước 800tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img

 E200 EditionE  2.049 Tỷ  Trả góp từ 30tr/tháng - Trả trước 800tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 
img
  E250 AMG  2.329 Tỷ  Trả góp từ 35tr/tháng - Trả trước 900tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 E300 2017  2.999 Tỷ   Trả góp từ 45tr/tháng - Trả trước 1tỷ  Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%

img

 GLA200  1.519 Tỷ  Trả góp từ 25tr/tháng - Trả trước 600tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLA250 4MATIC  1.749 Tỷ  Trả góp từ 28tr/tháng - Trả trước 700tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLA45 AMG  2.279 Tỷ  Trả góp từ 40tr/tháng - Trả trước 800tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLC250  1.769 Tỷ   Trả góp từ 35tr/tháng - Trả trước 700tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLC300  1.919 Tỷ  Trả góp từ 38tr/tháng - Trả trước 800tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLE400  3.519 Tỷ   Trả góp từ 60tr/tháng - Trả trước 1,3tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLE400 Exclusive  3.849 Tỷ   Trả góp từ 65tr/tháng - Trả trước 1,4 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLE400 Coupe  3.849 Tỷ   Trả góp từ 65tr/tháng - Trả trước 1,4 tỷ Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLE450 Coupe  4.279 Tỷ   Trả góp từ 70tr/tháng - Trả trước 1,5tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLS350D  3.899 Tỷ   Trả góp từ 60tr/tháng - Trả trước 1,3 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLS400  4.279 Tỷ   Trả góp từ 65tr/tháng - Trả trước 1,4tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 GLS500  6.029 Tỷ   Trả góp từ 75tr/tháng - Trả trước 2tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img  GLS63 AMG  8.429 Tỷ    Trả góp từ 80tr/tháng - Trả trước 2,6 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 S400L  3.819 Tỷ    Trả góp từ 50tr/tháng - Trả trước 1,2tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 S500L  5.049 Tỷ    Trả góp từ 70tr/tháng - Trả trước 1,8 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img  S600 Maybach  9.969 Tỷ    Trả góp từ 120tr/tháng - Trả trước 3tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 V220 CDI  2.569 Tỷ    Trả góp từ 50tr/tháng - Trả trước 900tr. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 AMG GT S  9.149 Tỷ    Trả góp từ 120tr/tháng - Trả trước 3 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 CLS400  4.589 Tỷ    Trả góp từ 60tr/tháng - Trả trước 1,5 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 CLS500  5.089 Tỷ    Trả góp từ 70tr/tháng - Trả trước 1,5 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 
img
 G500  7.039 Tỷ     Trả góp từ 80tr/tháng - Trả trước 2,5 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 
img

 G63 AMG  7.199 Tỷ      Trả góp từ 80tr/tháng - Trả trước 2,5 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 G65 MAG  16.499 Tỷ      Trả góp từ 180tr/tháng - Trả trước 5 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 SL400  6.499 Tỷ     Trả góp từ 80tr/tháng - Trả trước 2,5 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%
 img
 SL500  Call     Trả góp từ 80tr/tháng - Trả trước 2,5 tỷ. Vay 5 năm, LS năm đầu 7.5%